SERVER
0PLAYER ONLINE
WOE
JOIN THE

ESPORT II

เซิร์ฟเวอร์แนว High Class สุดยอดความสมบูรณ์แบบของเซิร์ฟเวอร์
High Class แห่งปี 2019
REGISTER
DOWNLOAD
Friendly
Staff Members
Cloud
Storage System
100%
Bugs Free
Gepard
Sheild Protection
Automated
Custom Event

WELCOME TO ESPORT II

ตำนาน ESPORT II แห่งปี 2018 เซิร์ฟเวอร์ High Class แนวประยุกต์
มาเริ่มต้นการผจญภัยครั้งสุดท้าย กับบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน และมนต์เสน่ห์ของสงครามกิลด์วอร์

LATEST NEWS UPDATE

ข่าวสารของเซิร์ฟเวอร์
กิจกรรม Zone High Class
กิจกรรม Zone High Class
Created on : 2019-03-13 00:46:44 activities
กิจกรรม RTC High Class
กิจกรรม RTC High Class
Created on : 2019-03-04 21:06:14 activities
การอัพเดทเซิร์ฟเวอร์
การอัพเดทเซิร์ฟเวอร์
Created on : 2019-02-11 07:15:25 update
ประดับจากหอคอย
ประดับจากหอคอย
Created on : 2019-02-23 03:53:41 notice
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
Created on : 2019-02-13 16:19:33 activities
ตารางแจกกิลด์วอร์
ตารางแจกกิลด์วอร์
Created on : 2019-02-11 07:13:39 activities
ประดับจากหอคอย
ประดับจากหอคอย
Created on : 2019-02-23 03:53:41 notice
ลงทุนสำหรับกิลด์วอร์
ลงทุนสำหรับกิลด์วอร์
Created on : 2019-02-11 07:07:52 notice
กติกาค้าขายของกลุ่ม
กติกาค้าขายของกลุ่ม
Created on : 2019-02-11 21:09:17 notice
ประกาศจากทางทีมงาน
ประกาศจากทางทีมงาน
Created on : 2019-02-11 17:27:37 notice
กิจกรรม Zone High Class
กิจกรรม Zone High Class
Created on : 2019-03-13 00:46:44 activities
กิจกรรม RTC High Class
กิจกรรม RTC High Class
Created on : 2019-03-04 21:06:14 activities
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
Created on : 2019-02-13 16:19:33 activities
ตารางแจกกิลด์วอร์
ตารางแจกกิลด์วอร์
Created on : 2019-02-11 07:13:39 activities
ร่วมลงทะเบียนกิลด์
ร่วมลงทะเบียนกิลด์
Created on : 2019-02-11 07:10:58 activities
แชร์โพสต์รับรางวัล
แชร์โพสต์รับรางวัล
Created on : 2019-02-11 07:10:00 activities
โปรโมชั่นการเติมเงิน
โปรโมชั่นการเติมเงิน
Created on : 2019-02-11 07:04:14 promotion
การอัพเดทเซิร์ฟเวอร์
การอัพเดทเซิร์ฟเวอร์
Created on : 2019-02-11 07:15:25 update
อ่านทั้งหมด . . .

WOE Schedule

  • High Class | Monday
  • High Class | Wednesday
  • High Class | Saturday

WAR OF EMPIRIUM

แข่งขันกิลด์วอร์เงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท

WOE FIRST START IN SEASON 1

March 25, 2019 21:00:00

WOE War Time

  • 21:00 น. - 22:00 น.
  • 21:00 น. - 22:00 น.
  • 21:00 น. - 22:00 น.
ปราสาทกิลด์วอร์ว่าง